TESSUTO PELLICCIA LAMINATO

TESSUTO PELLICCIA LAMINATO

TESSUTO PELLICCIA LAMINATO

Fantastico tessuto in pelliccia laminato

Dimensione 50cm x 30cm